Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

               Nadleśnictwa Jędrzejów nadzorowane przez RDLP w Radomiu, wg stanu na 01.01.2013 rok, sprawuje zarząd nad lasami i gruntami Skarbu Państwa o powierzchni  15 069,76ha  z tego:

- lasy razem – 14 136,77ha

 • powierzchnia leśna – 14 606,05ha
 • powierzchnia lasów ochronnych – 7 541,90ha tj. 53,3% lasów ogółem.

 Lasy Nadleśnictwa Jędrzejów występują na siedliskach:

 • Siedliska borowe –    39,89%,
 • lasowe i olsowe –    60,11%,

 W ujęciu fizjograficznym:

 • siedliska nizinne   – 69,48%,
 • wyżynne  – 30,52%.

Powierzchniowy udział drzewostanów wg gatunków panujących na dzień 01.01.2013 przedstawia się następująco:

 • sosna – 73,49%
 • dąb – 10,28%
 • olsza – 7,25%
 • brzoza – 2,39%
 • jodła – 1,97%
 • buk – 1,93%
 • modrzew – 1,6%
 • świerk – 0,26%
 • pozostałe – 0,83%. (Gb, Wz, Js, Tp, Os, Ak)

Struktura wiekowa jest następująca:

 • kl. I – 10,35%
 • kl. II – 11,80%
 • kl. III – 16,62%
 • kl. IV - 22,83%
 • kl. V - 22,30%
 • kl. VI – 3,38%
 • kl. VII – 0,2%
 • kl. VIII – 0,06%
 • KO i KDO 12,01%