Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego, małowymiarowego, użytki uboczne, które jest ujęte w planie sprzedaży dla odbiorców detalicznych

Sprzedaż drewna


Sprzedaż drewna w 2019r. odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie  sprzedaży drewna prowadzonej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak: ZM.800.19.2018)z późn. zm.. Treść Zarządzenia dostępna jest na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno oraz Zarządzeniem nr 25/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jędrzejów z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad sprzedaży, wydatku i kontroli surowca drzewnego pozyskiwanego w Nadleśnictwie Jędrzejów oraz zasad sprzedaży detalicznej użytków niedrzewnych (znak: N.0210.1.25.2018.RN) treść poniżej.

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest:

  • w siedzibach leśnictw w godzinach 7:30 – 12:00 w następujące dni tygodnia :

- wtorek : leśnictwo Bizorenda, Mnichów, Czarny Las

- środa : leśnictwo Lasków, Cierno, Słupia, Sielec

- czwartek: leśnictwo Małogoszcz, Oksa, Kanice

- piątek: Caców, Łysaków

 

Sprzedaż poszczególnych sortymentów realizowana jest do wyczerpania zaplanowanej puli masowej określonej przez nadleśniczego na dany rok gospodarczy.

Wywóz drewna z lasu i magazynów otwartych zakupionego z puli detalicznej odbywa się we wtorki i piątki w godzinach 700 - 1500 drogami wskazanymi przez wydającego drewno.

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 11 stycznia 2019r. znajdą Państwo poniżej.

Sprzedaż sadzonek


Nadleśnictwo oferuje do sprzedaży sadzonki gatunków drzew.

 Oferta obejmuje wszystkie gatunki wyszczególnione w cenniku do wyczerpania zapasów.
Sprzedaż prowadzona jest na Szkółce Leśnej „Mniszek"w Laskowie od wiosny, w środy w godzinach 800 - 1200 (rozpoczęcie sprzedaży uzależnione jest od warunków pogodowych)

Sprzedaż prowadzi leśniczy szkółkarz Jarosław Konieczny
tel. kom. 516 007 113
Gospodarstwo Szkółkarskie „Mniszek" w Laskowie
28-300 Jędrzejów