Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego, małowymiarowego, użytki uboczne, które jest ujęte w planie sprzedaży dla odbiorców detalicznych

Sprzedaż drewna


Sprzedaż drewna w 2017r. odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016r. w sprawie  sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak: ZM.800.2.2016). Treść Zarządzenia dostępna jest na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno oraz Zarządzeniem nr 12/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jędrzejów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad sprzedaży, wydatku i kontroli surowca drzewnego pozyskiwanego w Nadleśnictwie Jędrzejów oraz zasad sprzedaży detalicznej użytków niedrzewnych (znak: N.0210.1.12.2017.RN) treść poniżej.

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest:

  • w siedzibach leśnictw w godzinach 7:30 – 12:00 w następujące dni tygodnia :

- wtorek : leśnictwo Bizorenda, Mnichów, Czarny Las

- środa : leśnictwo Lasków, Cierno, Słupia, Sielec

- czwartek: leśnictwo Małogoszcz, Oksa, Kanice

- piątek: Caców, Łysaków

 

Sprzedaż poszczególnych sortymentów realizowana jest do wyczerpania zaplanowanej puli masowej określonej przez nadleśniczego na dany rok gospodarczy.

Wywóz drewna z lasu i magazynów otwartych zakupionego z puli detalicznej odbywa się we wtorki i piątki w godzinach 700 - 1500 drogami wskazanymi przez wydającego drewno.

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 3 kwietnia 2017r. znajdą Państwo poniżej.

Sprzedaż sadzonek


Nadleśnictwo oferuje do sprzedaży sadzonki gatunków drzew.

 Oferta obejmuje wszystkie gatunki wyszczególnione w cenniku do wyczerpania zapasów.
Sprzedaż prowadzona jest na Szkółce Leśnej „Mniszek"w Laskowie od wiosny, w środy w godzinach 800 - 1200 (rozpoczęcie sprzedaży uzależnione jest od warunków pogodowych)

Sprzedaż prowadzi leśniczy szkółkarz Jarosław Konieczny
tel. kom. 516 007 113
Gospodarstwo Szkółkarskie „Mniszek" w Laskowie
28-300 Jędrzejów