Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody WZGÓRZA SOBKOWSKIE

Rezerwat przyrody „Wzgórza Sobkowskie" – rezerwat zbiorowisk nieleśnych w gminie Sobków, w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim

Powierzchnia: 37,18 ha.
Rok utworzenia: 2005.
Dokument powołujący: Rozporz. Woj. Święt. 102/2005 z 04.11.2005; Dz. Urz. Woj.
Święt. 256/2005, poz. 3138 z 10.11.2005.

Numer ewidencyjny: 069.

Plan ochrony rezerwatu: obowiązuje do 2035-07-07

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z 18.06.2015 r. (Dz.Urz.Woj.Święt. poz. 1933). Ustanowiony na okres 20 lat.

Obszar rezerwatu obejmuje murawy kserotermiczne, zakrzewienia i pojedyncze drzewa ( głównie modrzew i dąb, pochodzące z nasadzeń oraz sosny rozprzestrzeniającej się w sposób naturalny, drogą sukcesji wtórnej). Celem ochrony jest zachowanie naturalnych krajobrazów i stanowiska roślinności kserotermicznej z licznym udziałem gatunków roślin chronionych wśród których występują: zawilec wielkokwiatowy, wiśnia karłowata, goryczka krzyżowa, podkolan biały  i sasnka łąkowa.