Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

LASY NADLEŚNICTWA

LASY NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Jędrzejów zarządza ponad 15 tys. ha lasów w tym połowę stanowią lasy ochronne.

Lasy Nadleśnictwa Jędrzejów, ze względu na swoje położenie,stanowią element zróżnicowanego,mozaikowatego krajobrazu. Lasy mimo iż również kształtowane działalnością ludzką charakteryzują się najmniejszym stopniem przekształcenia.

Rzeźba terenu Nadleśnictwa ma charakter równinny, miejscami falisty, a w części północnej, północno - wschodniej i południowej pagórkowaty.

To właśnie ta różnorodność i niepowtarzalność umożliwiła utworzenie na tych terenach wielko-przestrzennych form ochrony przyrody takich jak: parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, oraz rezerwaty przyrody i użytki ekologiczne.

Nadleśnictwo Jędrzejów położone jest w zasięgu naturalnego występowania prawie wszystkich gatunków drzew lasotwórczych występujących w Polsce, co bez wątpienia wpływa na wysoki stopień zróżnicowania drzewostanów, a co za tym idzie bogactwo zespołów roślinnych ekosystemów leśnych.
Gatunkami dominującymi w Nadleśnictwie są: sosna pospolita z udziałem 74 % oraz dęby – 10% i olcha – 7%, pozostałe gatunki lasotwórcze to: brzoza, jodła, buk, grab, jesion, klon, modrzew, topola i osika. W drzewostanach Nadleśnictwa można również spotkać gatunki obcych drzew leśnych takich jak daglezja, dąb czerwony, czeremcha amerykańska, sosna Banksa, sosna wejmutka, sosna czarna, sosna smołowa.
W kompleksach leśnych z których największe to Tarszawa, Nagłowice i Wojciechów można spotkać wiele chronionych i łownych gatunków zwierząt. W leśnych kniejach można natknąć się na łosia, jelenia, sarnę, dzika, lisa, jenota, orła bielika, bociana czarnego,myszołowy, dzięcioły oraz bobry. W runie leśnym występuje wiele gatunków chronionych takich jak: konwalia majowa, wawrzynek wilcze łyko, lilia złotogłów,marzanka wonna, bluszcz pospolity, zawilec wielkokwiatowy, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, barwinek pospolity, obuwik pospolity,
podkolan biały, rosiczka okrągłolistna.
Lasy jędrzejowskie są dostępne dla wszystkich, którzy chcą spędzić czas obcując z przyrodą wsłuchując się w śpiew ptaków i szum drzew.