Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Położenie geograficzne

       Położenie geograficzne lasów Nadleśnictwa Jędrzejów określają współrzędne:

od 50°29'00''  do 50°51'55'' szerokości geograficznej północnej,

od 19°47'30''  do 20°35'15'' długości geograficznej wschodniej.

       Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski, przedstawionej przez Kondrackiego   w „Geografii Regionalnej Polski", wyd. II (PWN 2000), obszar lasów Nadleśnictwa Jędrzejów zalicza się do:

 •   megaregionu        –  Pozaalpejska Europa Środkowa (3),
 •   prowincji              – Wyżyny Polskie (34),
 •   podprowincji        – Wyżyna Małopolska  (342),
 •   makroregionu       – Niecka Nidziańska (342.2),

·         mezoregionu  – Płaskowyż Jędrzejowski (342.21),

·         mezoregionu  – Garb Wodzisławski (342.24),

·         mezoregionu  – Dolina Nidy (342.25),

·         mezoregionu  – Garb Pińczowski (342.27),

·         mezoregionu  – Niecka Połaniecka (342.28),

 • makroregionu      – Wyżyna Przedborska (342.1),

·         mezoregionu – Próg Lelowski (342.12),

·         mezoregionu – Niecka Włoszczowska (342.14),

·         mezoregionu – Pasmo Przedborsko-Małogoskie (342.15),

·         mezoregionu – Wzgórza Łopuszańskie (342.16),

 •  makroregionu     –  Wyżyna Kielecka (342.3),

·         mezoregionu  – Przedgórze Szydłowieckie (342.37).

 

 Regionalizacja przyrodniczo-leśna

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, przedstawionej w „Siedliskowych Podstawach Hodowli Lasu"(2004), lasy Nadleśnictwa Jędrzejówpołożone są w Krainie Małopolskiej (VI);  dzielnicach: Wyżyny Środkowomałopolskiej (VI.9) i Gór Świętokrzyskich 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Szesnasty Radomsko-Kielecki Głos Lasu

Szesnasty Radomsko-Kielecki Głos Lasu

Ukazał się 16 numer radomsko-kieleckiego dodatku regionalnego do Głosu Lasu, magazynu leśników. Szczególnie polecamy relację z konferencji dotyczącej pszczelarstwa i bartnictwa oraz reportaż z III Regionalnej Submisji Drewna Szczególnego i relację z wieczoru autorskiego Piotra Kacprzaka związanego z wydaniem monografii Nadleśnictwa Zwoleń.

Tym razem w numerze:

 

Migawki

 • Leśnicy na sportowo
 • Pokaz maszyn do budowy i utrzymania dróg leśnych
 • O jodle w Jedlni
 • „Stop Smog”

 

Las i historia

 • Monografia Nadleśnictwa Zwoleń – podróż sentymentalna

 

O tym się mówi

 • Pszczoły wracają do lasu

 

Reportaż

 • III Regionalna Submisja Drewna Szczególnego

 

Fotoreportaż

 • 99. rocznica odzyskania niepodległości