Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Położenie geograficzne

       Położenie geograficzne lasów Nadleśnictwa Jędrzejów określają współrzędne:

od 50°29'00''  do 50°51'55'' szerokości geograficznej północnej,

od 19°47'30''  do 20°35'15'' długości geograficznej wschodniej.

       Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski, przedstawionej przez Kondrackiego   w „Geografii Regionalnej Polski", wyd. II (PWN 2000), obszar lasów Nadleśnictwa Jędrzejów zalicza się do:

  •   megaregionu        –  Pozaalpejska Europa Środkowa (3),
  •   prowincji              – Wyżyny Polskie (34),
  •   podprowincji        – Wyżyna Małopolska  (342),
  •   makroregionu       – Niecka Nidziańska (342.2),

·         mezoregionu  – Płaskowyż Jędrzejowski (342.21),

·         mezoregionu  – Garb Wodzisławski (342.24),

·         mezoregionu  – Dolina Nidy (342.25),

·         mezoregionu  – Garb Pińczowski (342.27),

·         mezoregionu  – Niecka Połaniecka (342.28),

  • makroregionu      – Wyżyna Przedborska (342.1),

·         mezoregionu – Próg Lelowski (342.12),

·         mezoregionu – Niecka Włoszczowska (342.14),

·         mezoregionu – Pasmo Przedborsko-Małogoskie (342.15),

·         mezoregionu – Wzgórza Łopuszańskie (342.16),

  •  makroregionu     –  Wyżyna Kielecka (342.3),

·         mezoregionu  – Przedgórze Szydłowieckie (342.37).

 

 Regionalizacja przyrodniczo-leśna

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, przedstawionej w „Siedliskowych Podstawach Hodowli Lasu"(2004), lasy Nadleśnictwa Jędrzejówpołożone są w Krainie Małopolskiej (VI);  dzielnicach: Wyżyny Środkowomałopolskiej (VI.9) i Gór Świętokrzyskich 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

To nie UFO...to harwester!

To nie UFO...to harwester!

zwany potocznie „kombajnem leśnym” lub „blaszanym drwalem” w tłumaczeniu z ang. „żniwiarz”

W Nadleśnictwie Jędrzejów rocznie pozyskuje się około 86 tys. metrów sześciennych drewna.

W bieżącym roku w naszym nadleśnictwie 10% rocznego pozyskania zostanie wykonane przy użyciu harwestera, którego rozwiązania techniczne pozwolą na wyrobienie surowca w postaci kłody drzewnej o różnej długości i w różnych klasach jakości.

Postęp techniczny jest nieunikniony w dzisiejszych czasach nawet w lesie, ponieważ ciężka i niebezpieczna praca bardzo często w trudnych warunkach pogodowych zniechęca potencjalnych kandydatów na drwali.

Maszyny wielooperacyjne są bardzo ekonomiczne, ergonomiczne a co najważniejsze bardzo bezpieczne dla pracowników (operatorów).

Pomimo tych wszystkich zalet nie zastąpią nigdy w 100% człowieka.