Wydawca treści Wydawca treści

OFERTA ŁOWIECKA


Nadleśnictwo Jędrzejów nadzoruje gospodarkę łowiecką w 18 obwodach dzierżawionych przez 12 kół łowieckich. Są to obwody polne oraz leśne. Samodzielnie prowadzimy gospodarkę łowiecką na terenie jednego obwodu.
Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych obwód łowiecki nr 135 o powierzchni 7487 ha (w tym pow. leśna 3 446 ha - 46%) - położony jest w dolinie Niecki Nidziańskiej, a północna jego granica biegnie wzdłuż rzeki Nidy. W związku z tym istnieje bogata sieć cieków wodnych, bagien, stawów rybnych (około 260 ha), co stwarza bardzo dobre warunki bytowe dla zwierzyny grubej i ptactwa wodno-błotnego.
Na terenie OHZ występują następujące gatunki zwierzyny łownej: jelenie, sarny, daniele, dziki, borsuki, jenoty, lisy, zające, kuny, piżmaki, bażanty, kuropatwy, wszystkie cztery łowne gatunki dzikich kaczek, łyski oraz słonki.


Nadleśnictwo organizuje polowania dla myśliwych krajowych i zagranicznych na:

  • Jelenie - byki, łanie, cielęta
  • Daniele - byki, łanie, cięlęta
  • Sarny - kozły, kozy, koźlęta
  • Dziki
  • Kaczki

Nadleśnictwo dysponuje 4 miejscami noclegowymi w malowniczo położonej leśniczówce Oksa w dwóch pokojach 2-osobowych.


Kontakt dla myśliwych:

  • Biuro Nadleśnictwa : tel. 41 386 13 05
  • Andrzej Kasica tel. 516 007 134
  • Henryk Konieczny tel. 516 007 100