Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

- Pogadanki w Przedszkolach i Szkołach leżących na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów

- Serdecznie zapraszamy Szkoły leżące w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Jędrzejów do odwiedzin ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej mieszczącej się na terenie szkółki leśnej „Mniszek".

Uzgodnienie dogodnego terminu wizyty dzieci na szkółce po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z nadleśnictwem i wypełnieniu „zgłoszenia wizyty na ścieżce edukacyjnej"  (do pobrania załącznik nr 1)