Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Oprócz swej działalności podstawowej, którą jest prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie         z ustawą o lasach i Planem Urządzania Lasu, nadleśnictwo postępując zgodnie z przysłowiem „Czym skorupka za młodu …" angażuje się w tematykę edukacji ekologicznej z dziećmi               i młodzieżą począwszy od przedszkolaków na młodzieży szkół średnich kończąc. W tym celu została stworzona ścieżka przyrodniczo – edukacyjna na szkółce leśnej „Mniszek" oddalona     o 5 km od Jędrzejowa, gdzie dzieci pod okiem leśnika zapoznają się z otaczającą je przyrodą. Na szkółce znajduje się również wiata do prowadzenia „zielonych lekcji", a także miejsce na ognisko gdzie po zakończonych zajęciach dzieci i dorośli mogą rozkoszować się smakiem pieczonych ziemniaków i kiełbasek przy szumie drzew i śpiewie ptaków. W razie niepogody  w budynku szkółki została oddana do użytku sala edukacyjna wyposażona w liczne eksponaty które pokazują piękną i jedyną w swoim rodzaju faunę i florę jędrzejowskich lasów.

 Na terenie Nadleśnictwa istnieje również druga ścieżka zlokalizowana w bardzo malowniczym kompleksie leśnym Sielec. Jest to ścieżka o tematyce historyczno – przyrodniczej powstała ona w 2006 roku a jej tematyka wybiega nieco poza dotychczasowe standardy. W części historycznej ukazane zostały mapy z rozmieszczeniem lasów w Polsce w wieku XIX i XX. Przy trasie znajduje się również kapliczka św. Franciszka z Asyżu poświęcona pamięci leśników i ich rodzin. Na patrona ścieżki wybrano prof. Karolinę Lanckorońską, by w ten sposób podkreślić uznanie środowiska leśników dla tej wybitnej postaci. Warto zwrócić uwagę na otaczający ścieżkę piękny drzewostan jodłowo bukowy, który zachował się do naszych czasów między innymi dzięki dalekowzrocznej gospodarce leśnej prowadzonej przez rodzinę Lanckorońskich. Od XIX w. byli oni bowiem właścicielami tegoż kompleksu. Końcowym punktem ścieżki jest pomnikowy okaz jodły pospolitej „Karolina".