Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Od roku 1999 Nadleśnictwo Jędrzejów nie prowadzi nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

Nadzór ten prowadzony jest przez Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie.