Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

W Nadleśnictwie Jedrzejów wyróżniono następujące lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF):

 

Kategoria HCVF

Rodzaj powierzchni

pow. [ha]

1.1.1

Obszary chronione w rezerwatach przyrody

8,45

1.1.2

Obszary chronione w parkach krajobrazowych

554,10

1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

149,79

3.1

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące

629,74

3.2

Ekosystemy rzadkie i ginące w skali Europy

2453,04

4.1

Lasy wodochronne

7436,83

4.2

Lasy glebochronne

215,64

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności

115,44

     

Razem

 

11 563,03