Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego, małowymiarowego, użytki uboczne, które jest ujęte w planie sprzedaży dla odbiorców detalicznych