Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF

W Nadleśnictwie Jedrzejów wyróżniono następujące lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF):

 

Kategoria HCVF

Rodzaj powierzchni

pow. [ha]

1.1.1

Obszary chronione w rezerwatach przyrody

8,45

1.1.2

Obszary chronione w parkach krajobrazowych

556,43

1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

149,79

3.1

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące

629,74

3.2

Ekosystemy rzadkie i ginące w skali Europy

2453,04

4.1

Lasy wodochronne

7436,93

4.2

Lasy glebochronne

215,64

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności

115,44

     

Razem

 

11 565,46

 

 


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Trzynasty Radomsko-Kielecki Głos Lasu

Trzynasty Radomsko-Kielecki Głos Lasu

Ukazał się 13 numer radomsko-kieleckiego dodatku regionalnego do Głosu Lasu, magazynu leśników. Szczególnie polecamy relację ze spotkania zastępców nadleśniczych na szkółce kontenerowej w Nadleśnictwie Daleszyce oraz z wystawy poświęconej Kazimierzowi Szaferowi – leśnikowi i patriocie.


Tym razem w numerze:

 

Migawki

  • Chrabąszcze pod kontrolą
  • Leśne gospodarstwa węglowe
  • O banku danych o lasach i dziedzictwie kulturowym na konferencji z LOP

 

Las i historia

  • Żołnierzom Niezłomnym, Niepokornym, Wyklętym

 

O tym się mówi

  • Zastępcy na kontenerówce w Daleszycach

 

Zdarzyło się

  • Pamięć o Kazimierzu Szaferze

 

Las na sportowo

  • IX Szachowe Mistrzostwa Leśników rozstrzygnięte