Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF

W Nadleśnictwie Jedrzejów wyróżniono następujące lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF):

 

Kategoria HCVF

Rodzaj powierzchni

pow. [ha]

1.1.1

Obszary chronione w rezerwatach przyrody

8,45

1.1.2

Obszary chronione w parkach krajobrazowych

556,63

1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

155,85

3.1

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące

423,39

3.2

Ekosystemy rzadkie i ginące w skali Europy

2 093,54

4.1

Lasy wodochronne

7442,11

4.2

Lasy glebochronne

215,69

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności

116,34

     

Razem

 

11 012,00

 


Mapa ochrony przyrody RDLP w Radomiu (otwórz) zawierająca m.in. lokalizację lasów sieci HCVF oraz wyłączonych z użytkowania (referencyjnych), a także inne elementy związane z informacją o środowisku.

Szczegółowa lokalizacja i opis (1.1.1.,1.1.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 6.1.) dostępne na stronie bip Nadleśnictwa Jędrzejów (za wyjątkiem lokalizacji ostoi zagrożonych i ginących gatunków 1.2. oraz stanowisk archeologicznych 6.1. udostępnianych na zasadach w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Jędrzejów).


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Trzynasty Radomsko-Kielecki Głos Lasu

Trzynasty Radomsko-Kielecki Głos Lasu

Ukazał się 13 numer radomsko-kieleckiego dodatku regionalnego do Głosu Lasu, magazynu leśników. Szczególnie polecamy relację ze spotkania zastępców nadleśniczych na szkółce kontenerowej w Nadleśnictwie Daleszyce oraz z wystawy poświęconej Kazimierzowi Szaferowi – leśnikowi i patriocie.


Tym razem w numerze:

 

Migawki

  • Chrabąszcze pod kontrolą
  • Leśne gospodarstwa węglowe
  • O banku danych o lasach i dziedzictwie kulturowym na konferencji z LOP

 

Las i historia

  • Żołnierzom Niezłomnym, Niepokornym, Wyklętym

 

O tym się mówi

  • Zastępcy na kontenerówce w Daleszycach

 

Zdarzyło się

  • Pamięć o Kazimierzu Szaferze

 

Las na sportowo

  • IX Szachowe Mistrzostwa Leśników rozstrzygnięte