Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF

W Nadleśnictwie Jedrzejów wyróżniono następujące lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF):

 

Kategoria HCVF

Rodzaj powierzchni

pow. [ha]

1.1.1

Obszary chronione w rezerwatach przyrody

8,45

1.1.2

Obszary chronione w parkach krajobrazowych

556,63

1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

155,85

3.1

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące

423,39

3.2

Ekosystemy rzadkie i ginące w skali Europy

2 093,54

4.1

Lasy wodochronne

7442,11

4.2

Lasy glebochronne

215,69

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności

116,34

     

Razem

 

11 012,00

 


Mapa ochrony przyrody RDLP w Radomiu (otwórz) zawierająca m.in. lokalizację lasów sieci HCVF oraz wyłączonych z użytkowania (referencyjnych), a także inne elementy związane z informacją o środowisku.

Szczegółowa lokalizacja i opis (1.1.1.,1.1.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 6.1.) dostępne na stronie bip Nadleśnictwa Jędrzejów (za wyjątkiem lokalizacji ostoi zagrożonych i ginących gatunków 1.2. oraz stanowisk archeologicznych 6.1. udostępnianych na zasadach w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Jędrzejów).


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Święto Lasu na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów

Święto Lasu na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów

W dniu 05.04.2017 na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów w leśnictwie Bizorenda w nawiązaniu do wieloletniej tradycji Święta Lasu odbyło się sadzenie drzew z udziałem lokalnej społeczności.

     Impreza ta odbyła się w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjno-promocyjnej  pn. „1000 drzew na minutę". W akcji sadzenia wzięło udział ok 60 osób w tym dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Brzegach, członkowie „Stowarzyszenia Brzegi nad Nidą", pracownicy Zakładu Usług Leśnych „Jawor" oraz pracownicy nadleśnictwa. Impreza ta miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie lasów w ich codziennym życiu oraz wielofunkcyjnej roli lasów. Podczas spaceru poprzedzającego sadzenie leśnicy omówili zasady udostępniania lasu społeczeństwu ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcje ochronne. Uczono dzieci rozpoznawania drzew, krzewów oraz roślin runa leśnego. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kwitnące okazy zawilca, podbiału oraz przylaszczki.

     Dzieci oraz członkowie stowarzyszenia „Brzegi nad Nidą" pod bacznym okiem leśników uczyli się jak prawidłowo posadzić drzewa aby w przyszłości móc cieszyć się ich pięknem. Na zakończenie wszystkim uczestnikom wręczono materiały edukacyjne, symboliczne pamiątki oraz certyfikaty sadzenia drzew. Po ciężkiej pracy na wszystkich czekał przygotowany przez leśników gorący posiłek.

     Corocznie tylko na terenie nadleśnictwa Jędrzejów wysadzanych jest około 1,2 mln sztuk sadzonek drzew i krzewów, natomiast w skali kraju leśnicy sadzą łącznie ok 500 mln. drzew.

autorzy: Roman Nieścior, Radosław Ozga